Hobbitoni mehed jutustavad käsitöö palkmajade ehitamisest                    >>>                            >>>                             >>>

Loe lähemalt

Unistusest ukse avamiseni

Siit saad lihtsa ülevaate käsitöö palkmaja valmimise protsessist.

Konsultatsioon

Kõigepealt saame kokku. Arutame koos üle majaehituse protsessi. Meie vastame küsimustele ning anname nõu krundi, maja suuruse, ehituse aja ja eelarve osas. Vajadusel aitame leida arhitekti. Konsultatsioon on alati tasuta.

Eskiis

Esmase hinnapakkumise tegemiseks on vaja ettekujutust maja suurusest ja arhitektuursest lahendusest. Alustuseks piisab lihtsast visandist. Võime aluseks võtta ka mõne meie varasema projekti või tüüplahenduse, mida kohandame kliendi vajadustele.

Mudelid

Hinnapakkumine

Kui olulised otsused on tehtud, lepime kokku täpse eelarve ning tööde teostamise kava. Kui soovid osad tööd ise teha või tellida mujalt, siis arvestame sellega. Usume siiski, et parima kvaliteedi tagab täislahendus.

Ehitusluba

Enne lepingu sõlmimist peame olema kindlad, et maja saab soovitud kohta püstitada. Selleks tuleb kohalikust omavalitusest taotleda ehitusluba. Loa taotlemise protsess omavalitusest võtab aega umbes 2 nädalat.

Leping

Lepingus on kirjas lõplik tööde maht, ajagraafik ning maksetingimused. Peale lepingu allkirjastamist ja ettemaksu tasumist alustame tööd.

Tööjoonis

Meie insener valmistab ette lõplikud joonised, mille alusel läheb maja tootmisse. Selles etapis võime veel üle täpsustada-muuta detaile ja sõlmede lahendusi. Mõistlik on paika panna ka lõplik ruumiplaan.

Seinte tootmine

Kasutame parimat ehituspalki, mis kooritakse käsitsi ja kuivatatakse kombineerituna kuivatis ja looduslikul viisil. Kogenud meister valib sobivad palgid ning need laotakse meie hallis seinteks. Saad alati tulla maja valmimist vaatama.

 

 

 

Vundament

Palkmaja jaoks sobivad kõik traditsioonilised vundamenditüübid. Vundamendi ehituseks kasutame oma kauaaegseid partnereid.

Püstitus

Pakitud palgid jõuavad objektile ning püstitatakse professionaalse meeskonna poolt. Seinte püstitus võtab enamasti aega vaid 2-3 päeva. Seejärel paigaldame katuse, aknad, uksed, vahelaed ja siseseinad.

Sisetööd

Sisetööd teostame oma puuseppade või kauaaegseid partnerite abil. Kõik detailid arutatakse eelnevalt kliendiga läbi juba pakkumise tegemisel ja mõnikord korrigeeritakse hiljem jooksvalt.

Üleandmine

Peale tööde valmimist allkirjastatakse tööde üleandmise ja vastuvõtuakt, mis siiski ei tähenda,  et meie suhe ostjaga lõpeb. Klient võib ka edaspidi meie poole pöörduda, kas maja juurdeehituse, järelhoolduse või muus ehituslikus küsimustes.

Kasutusluba

Kasutusluba tuleb taotleda kohalikust omavalitusest. Peale kasutusloa väljastamist võid majja sisse kolida.

Hooldus-järeltööd

Oleme peale lepinguperioodi alati nõu ja jõuga abiks. Soovi korral saame aidata järelhoolduse teostamisega.  Sõltuvalt maja eripärast tuleb palgi kahanemisest tingitud vajumistel silma peal hoida kuni 3 aastat. See tähendab postide ja toetuskruvide reguleerimist, uste ja akende reguleerimist, ning vajadusel ka nurkade ületihendamist.