Hobbitoni mehed jutustavad käsitöö palkmajade ehitamisest                    >>>                            >>>                             >>>

Loe lähemalt

Vara

Vara on piki palki kulgev rennitaoline süvend, mille servad kopeerivad alumist palki.

Tihe vara on tähtis lähtepunkt saamaks soojapidavat ja kestvat maja. Varasematel aegadel on nii Eestis kui naabermaades olnud enamlevinud vara tüüp lahtine vara, mille puhul toetub alumisele palgile vara põhi. Tänapäeval on üldlevinud nn kinnine vara. Kinnise vara puhul  toetuvad alumisele palgile vara servad. Eestis on levinud peamiselt V- või U-kujulised varad. Köetavate hoonete puhul peaks vara laius välisseintes olema vähemalt 8 cm, mööndusega kuni 30 cm lõikudes 6,5 cm. Igal juhul peab vara peitma ja kaitsma läbivaid polte, salapulki jms.

Palgi selg peaks ulatuma vähemalt 10 mm kõrgemale kui ülemise palgi varaservad, et vältida vee valgumist varasse. Samas peaks vara põhja ja alumise palgi vahele jääma piisav ruum (10…30 mm) tihendusmaterjalile.

Vara serv peaks olema terav. U-kujulist vara kuju peetakse kõige tugevamaks ja soojapidavamaks lahenduseks. V-kujulise vara puhul tuleb jälgida, et saetera ei läheks vara põhjast sügavamale palgi sisse. Sügav sisselõige võib põhjustada palkide lõhenemist ning hoone suuremat ja ebaühtlasemat vajumist.