Hobbitoni mehed jutustavad käsitöö palkmajade ehitamisest                    >>>                            >>>                             >>>

Loe lähemalt

Salapulk

Salapulgad lüüakse palki seinapalkide stabiilsuse tagamiseks. 

Salapulkade vahekaugus võib olla kuni 2,5 meetrit (arvestatud on puiduniiskusega kuni 25%). Toore materjali ja ühepoolse lõikega tapi (nt koerakaela-, sadultapp) korral tuleks salapulkasid panna poole tihedamini. Palgi jätkamise korral tapi sees tuleks salapulgad lüüa mõlemale poole tappi sellele võimalikult lähedale, kuid siiski mitte lähemale kui 15 cm. Palgil, mida pole kinnitatud tapiga ega sirutuspuuga, peavad salapulgad alati olema vähemalt kummagi otsa juures. Salapulk peab olema vähemalt 5% lühem kui salapulga auk. Soovitav salapulga kuju peaks olema nelja- või kaheksakandiline ja läbimõõt 30–40 mm. Niiskusesisaldus salapulgas peaks olema võimalikult sarnane ehituspalgi enda niiskusesisaldusega. Salapulga kaugus tapist, avast, eelmisest ja järgmisest salapulga avast ei tohiks olla alla 15 cm. Kaasajal puuritakse salapulga augud korraga läbi kahe palgi, nii et ülemist palki läbib auk tervenisti ja alumist palki poole peale.