Hobbitoni mehed jutustavad käsitöö palkmajade ehitamisest                    >>>                            >>>                             >>>

Loe lähemalt

Palkseinte vajumine

Olenemata sellest, kas kasutatakse kuivatatud või toorest materjali, tuleb uue palkhoone puhul arvestada vajumisega. Vajumist põhjustab palkide mahuline kahanemine kuivamisel ja konstruktsiooni raskus. Hoonekarbi detailide ja siseseinte ehitamisel tuleb jälgida, et need laseksid palkseinal vajuda. Puudulik vajumisega arvestamine on levinumaid probleemide põhjusi palkehituses.

Palkhoonet ehitades tuleks jälgida, et kõik detailid (tenderpostid, salapulgad, vooderdus, mööbel, tehnosüsteemid jne) lubaksid vajumist kuni 4 %, s.t 40 mm ühe meetri kohta (ca 25 % niiskusesisalduse puhul). Kui ehitatakse toorest palgist, tuleks jätta vajumisvaru 6 %. Pikisuunas kahaneb puit tühisel määral (0,1–0,3 %), nii et üldjuhul pole sellega vaja arvestada.