Hobbitoni mehed jutustavad käsitöö palkmajade ehitamisest                    >>>                            >>>                             >>>

Loe lähemalt

Palkseinad

Palkseina stabiilsuse tagamiseks on soovitav silmas pidada järgmist:

Seinad, mis on pikemad kui 7 m või suuremad kui 18m², tuleks jäigastada vaheseinte, sirutuspuude vms abil. Avad hoone nurkades pole soovitavad, kuna need nõrgestavad konstruktsiooni.

Ilma tappideta palkseinte otstesse (pikkusega üle 1 meetri) on soovitav panna tenderpost.

Kahe ava vahel olev palksein ei tohiks olla lühem kui 80 cm.

Kui ava on laiem kui 2 m, siis on soovitav sildav palk tugevdada järgneva rea palgiga (nt kokkupoltimise teel).

Sisselõiked avade kohal olevail palkidel on soovitav teha mitte sügavamad kui pool palki.

Palkidest laetalad võiksid võimalusel olla tapitud viimasesse seina palgiritta, mis muudab maja tervikuna tugevamaks ja ei lase arikatel viimast palgirida välja keerata.

Ühel ja samal korrusel ei ole soovitatav kasutada samaaegselt nii kandvaid sõrestik- kui palkseinu. Mittekandvate sõrestikseinte kohale tuleb jätta piisavalt ruumi vajumiseks. Kandvate püstkonstruktsioonide (postid jms) kohale või alla tuleb jätta vastavalt hoone vajumisele kiilude või vajumiskruvidega reguleeritav vajumisruum.