Hobbiton

FraSweEngEst

Om företaget

Uppdraget för Hobbiton OÜ är att bevara hantverks traditioner i trä husbyggen.

Vi startade under våren 1997. Under vår mer än 13 åriga existens har vi levererat mer än 300 större och mindre timmerhus. Vår viktigaste har varit Norge men vi har också levererat till Estland, Finland, Frankrike, Ryssland, Spanien och USA.

Förutom vår egen produktion har vi långsiktigt partnerskap med fem utmärkta timmerhus producerande företag i södra Estland. Vår kvalitetschef: s ansvar är att garantera enhetlig och maximal kvalitet i hela produktionen. Nätverket tillsammans med våra egna under entreprenörer gör oss till en av de största producenterna av handgjorda timmerhus i Europa.


Att få nöjda kunder genom ett professionellt arbetssätt är ett av de viktigaste målen för våra anställda i Hobbiton. Vi har lärt oss olika metoder från utmärkta internationella specialister som George Fuller från Norsk Lafteskole -och Joel McCarthy från Timber Framers Guild. En av våra företagare Andres Uus är delvis arbetar som timmerhus lärare i estniska University of Life Sciences och i the University of Tartu Viljandi Culture Academy.

Våra styrelseledamöter har varit aktiva i utvecklingen av timmerhus i Estland och på andra håll. Vi är medlemmar i den estniska Träbebyggelsen Association och Internationalla Log Builders Association.

 
    Send!

    Skicka din förfrågan:

    Address: Võru mnt.14, 64505 Räpina, Estonia Ph: (372) 5050516 F: ( 372) 7979340