Hobbiton

FraSweEngEst

Ettevõttest

Hobbiton Home OÜ missioon on väärtustada käsitööd puitmajaehituses.

Ettevõte ühendab kolme käsitöö palkmajade tootmisettevõtet Hobbiton OÜ, Saulerman OÜ ja Snekker OÜ. Üheskoos loodud tootmisvõrgustik teeb meid üheks suurimaks Euroopa käsitööna palkmajade tootjatest.

Hobbiton OÜ alustas oma tegevust juba 1997.aasta kevadel, Saulerman OÜ ja Snekker OÜ pisut hiljem. Oma 16 tegevusaasta jooksul oleme koos tarninud üle 400 suurema ja väiksema käsitööna toodetud palkmaja komplekti. Tooteid on müüdud Eestisse, Norra, Soome, Prantsusmaale, meie jaoks eksootilisemad müügikohad on olnud Venemaa, Hispaania, Ameerika Ühendriigid, Martinique'i saar Kariibi meres.

Tellimuste punktuaalseks täitmiseks oleme loonud kvaliteedijuhi ametikoha, mille ülesanne on tagada kõigi kolme ettevõtte toodangu ühtne ja maksimaalne kvaliteet.

Meie ettevõtte eesmärk on läbi aegade olnud klientide rahulolu saavutamine läbi professionaalse suhtumise oma töösse. Oleme õppinud erinevaid tehnikaid rahvusvaheliste tippspetsialistide käe all: George Fuller Norra palkmajaehituskoolist ( Norsk Lafteskole) ja Joel McCarthy pruss-sõrestikonstruktsiooni puuseppade liidust (Timber Framers Guild). Ettevõtte arendusjuht Andres Uus töötab palkmajaehituse lektorina Maaülikoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

Hobbiton Home OÜjuhtkond on aktiivne käsitsi puitmajatootmise arendamisel Eestis ja mujalgi. Kuulume Eesti Puitmajaliitu ja Hobbiton OÜ kaudu Rahvusvahelisse Palkmajaehitajate Assotsiatsiooni (International Log Builders Association).

OÜ Hobbiton ehitab 2017. aasta kevadel LEADER toetuse toel oma tootmisüksusesse Räpina, Võru mnt 14 uue tootmishalli. Projekti tulemusel on kogu Hobbitoni tootmine koondatud ühte asukohta, mis suurendab tootmise efektiivsust, mahtu, loob juurde ühe töökoha, parandab oluliselt töötajate töö- ja olmetingimusi ning loob tingimused kasutatava tehnoloogia uuendamiseks.    Aadress: Võru mnt.14, 64505 Räpina T: (372) 5050516 F: ( 372) 7979340